Вишгородський МК ДНЗ (я/с)

Cонечко


Усього дітей - 299

   До 1 року        від 1 року до 3 років        3 роки і старше         5 років          6 років

груп      0                             2                                  5                          0                 0

дітей    0                             76                              223                       86                38