Вишгородський МК ДНЗ (я/с)

Cонечко


ОСНОВНІ ЗАСАДИ СПІВПРАЦІ ДОШКІЛЬНИХ НАВЧАЛЬНИХ

ЗАКЛАДІВ З РОДИНАМИ ВИХОВАНЦІВ

 У Концепції дошкільного виховання в Україні, Державній національній програмі „ Освіта ” Україна ХХІ ст., Законі України „ Про дошкільну освіту ”, „ Базовому компоненті дошкільної освіти в Україні ” підкреслюється значимість родинного виховання, передбачається взаємопроникнення сімейного і суспільного виховання з метою створення для кожної дитини єдиного, дитино центричного виховного середовища.

Відповідно до Положення про дитячий дошкільний заклад учасниками навчально-виховного процесу є не лише педагогічні працівники та діти, а також і батьки. Адже сім’я – найперший і найважливіший соціальний інститут виховання. Саме з сім’ї дитина виносить перші враження про навколишній світ, в сім’ї формуються перші оцінні уявлення, закладаються моральні устої, прищеплюються культурні і гігієнічні звички. Їй належить пріоритет у становленні особистості дитини, вона має максимальні можливості для набуття малюком знань, умінь та навичок, необхідних у подальшому житті.

Сьогодні доводиться констатувати, що демографічні, соціальні, економічні зміни у суспільстві не могли не позначитися на сучасній сім’ї. Ця ланка суспільства, як ніколи, потребує уваги та допомоги з боку держави загалом, дошкільного закладу, зокрема. Адже лише незначна частина батьків може спрямувати у правильне русло виховання своєї дитини. Чимало із них потребують допомоги фахівців

 

Пам’ятка для батьків

Завдання виховання дітей дошкільного віку

МЕМОРАНДУМ ДІТЕЙ СВОЇМ БАТЬКАМ